Vsebina predmeta

Uvod v urejanje gozdov. Zgodovina. Pravne in teoretske podlage.

 

Temeljni koncepti:
Trajnostno gospodarjenje z gozdovi (TGG). Gozdni viri, trajnostni razvoj, presoja TGG, modeli.

Večnamensko gospodarjenja. Cilji, vloge, rabe, funkcije gozda. Segregacija in integracija. Valorizacija, prednostna območja, načrtovanje.

Sonaravno gospodarjenja z gozdovi. Varstveno načrtovanje.

 

Gozdni prostor. Vrednotenje, klasifikacija, inventurne in načrtovalne enote, prostorsko merilo, karte.

Čas v gozdarskem načrtovanju. Sečna zrelost, časovno merilo, členitev gozdov, proizvodno in pomladitveno obdobje.

 

Odločanje in načrtovanje. Modeli, postopki, vrste.

Načrtovalni model. Faze, tehnike, ravni.

 

Gozdarski informacijski sistem. Principi, struktura, podatkovne zbirke.

Zasnova gozdne inventure. Podatki za gospodarjenje z gozdovi.

 

Zasnova gozdarskega načrtovanja v Sloveniji.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

- vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

- seminar

- sodelovanje na terenskem pouku

- poročilo s terenskega pouka