Vsebina predmeta

Presevna elektronska mikroskopija – napredne tehnike za analize bioloških vzorcev

3D elektronska mikroskopija – izbrane tehnike

Analizna elektronska mikroskopija

Svetlobna mikroskopija – izbrane tehnike

Lokalizacija makromolekul v bioloških vzorcih

Različne tehnike slikanja bioloških vzorcev z vrstično elektronsko mikroskopijo

Negativno kontrastiranje kot tehnika v presevni elektronski mikroskopiji.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

  • vpis v ustrezni letnik študijskega programa