Vsebina predmeta

Stanje in upravljanje: Zgodovina krčenja in spreminjanja zgradbe gozdov. Pragozdovi in gozdni rezervati v svetu, Evropi in Sloveniji. Zgodovinski razvoj ideje gozdnih rezervatov. Pomen in namen ohranjanja pragozdov in snovanja gozdnih rezervatov. Usmeritve in kriteriji za izločanje gozdnih rezervatov. Presoja naravnosti.

Obstoječe mreže gozdnih rezervatov v Evropi: razvojne usmeritve, priporočila. Mreža gozdnih rezervatov in pragozdov v Sloveniji. Upravljanje mreže gozdnih rezervatov. Popularizacija, razvijanje poučne in rekreacijske vloge.

 

Monitoring in raziskovalno delo v gozdnih rezervatih: Zgodovinski pregled razvoja konceptualnih modelov in metodoloških pristopov. Priporočila za poenotenje raziskovalnega dela. Prenos raziskovalnih izsledkov v prakso gojenja gozdov in ohranjanja narave. Vključevanje gozdnih rezervatov v gozdarsko načrtovanje. Pregled sodobnega raziskovalnega dela.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

- vpis v ustrezni letnik študijskega programa

- opravljeni vsi izpiti iz prvega letnika

- Za študente drugih smeri je pogoj opravljeni izpit iz botanike

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

- pozitivna ocena kolokvija (pogoj za pristop k izpitu)

- ocena seminarja

- poročilo s terenskega pouka

- sodelovanje na predavanjih in na terenskem pouku