Vsebina predmeta

Celulozna vlakna in nanovlakna; naravna vlakna, njihova struktura, lastnosti in uporaba, pridobivanje mikro in nanoceluloznih vlaken, kemijska funkcionalizacija celuloze pridobljene iz nekonvencionalnih virov.

Metode za pridobivanje celuloznih nanofibril; priprava papirnate kaše, mehansko trganje, homogenizacija, kemična obdelava celuloze, kislinska hidroliza, metoda eksplozije s paro in proces z ultrazvokom.

Modifikacija nanofibrilirane celuloze; modifikacija površine celuloze,acetilacija, silanizacija, uporaba kompatibilizatorjev, cepljenje funcionalnih skupin in molekul na celulozo.

Polimerni materiali; splošno o polimernih materialih, prostorska razporeditev makromolekul, povprečja in porazdelitev molske mase, fizikalna stanja in urejenost polimernih verig, različne vrste polimerizacij, postopki za sintezo polimerov ter lastnosti, zamreževanje polimerov, degradacija polimerov.

Polimerni kompoziti ojačani s celuloznimi in nanoceluloznimi vlakni; pregled kompozitov na osnovi celuloze, kompozitni materiali na osnovi nanoceluloze, struktura, morfologija in mehanske lastnosti. Biorazgradljivi polimeri in kompoziti iz obnovljivih virov; sinteza, biorazgradljivost in uporaba biokompozitnih materialov na osnovi biorazgradljivih termoplastičnih poliestrov in lignoceluloznih vlaken, biopolimerni nanokompozitni materiali.

Uporaba nanoceluloznih kompozitnih materialov; celulozni nanokompozitni materiali za uporabo v medicini, v avtomobilski industriji in kot materiali za gradnjo.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

  • Vpis v ustrezni letnik študijskega programa

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

  • udeležba na vajah
  • oddano poročilo