Vsebina predmeta

  • Uvod v geografske informacijske sisteme (GIS).
  • Struktura in vrsta prostorskih podatkov.
  • Predstavitev ter iskanje prostorskih podatkovnih zbirk.
  • Priprava prostorskih podatkov za geoprocesiranje.
  • Geoprocesiranje.
  • Geokodiranje.
  • Licenčni ter odprtokodni GIS programi in orodja.
  • Osnove prostorskega modeliranja.
  • Daljinsko zaznavanje.
  • Izdelava samostojnih gradiv na podlagi rezultatov analize prostorskih podatkov.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v ustrezni letnik.

 

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu so opravljene obveznosti pri vajah.