Vsebina predmeta

• Genetske tehnologije in analize ter njihova

   uporabnost za :

- osamitev in manipulacije genov človeka,  

  živali  in rastlin

- testiranje DNA za ugotavljanje z 

  mutacijami povzročenih bolezni človeka

- analizo polimorfizmov DNA v genomih –

  profiliranje DNA

- določanje starševstva, za forenziko,  

  identifikacijo človeških in živalskih ostankov,  

  arheologijo in konzervacijsko biologijo

- analizo izražanja posameznih genov

- mestno-specifično in naključna mutageneza 

- analizo interakcij protein-protein

• Genska terapija

• Genetika in dizajniranje zdravil

• Genetsko spemenjeni organizmi 

• Genetika, tehnologija in družba

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

• vpis v  ustrezni letnik  študijskega  programa   Biologija, 1. stopnja ali katerikoli drugostopenjski program

• poznavanje vsebin s področja: genetike, molekularne biologije / biokemije 

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

• prisotnost na vajah

• opravljena kratka predstavitev ideje