Vsebina predmeta

Okoljski dejavniki (klima, tla, urbani prostor, posebne oblike zasaditev), ki vplivajo na umeščanje okrasne drevnine, zelnatih trajnic in najpomembnejših enoletnih rastlin v javnih prostorih. Spremljanje letnega kroga (fenofaz) pri izbrani drevnini in trajnicah ter opredelitev morfoloških in likovnih sprememb v sezoni. Gojitvene oblike in osnove rezi pri okrasni drevnini, vzdrževanje zelnatih trajnic. Terensko delo v širši okolici fakultete, popis rastlin v izbranih zasaditvah v javnem prostoru, pregled ponudbe in kakovosti drevnine in okrasnih zelnatih rastlin v drevesnicah in vrtnarijah.

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v letnik