Vsebina predmeta

 • definicija laboratorijskega testa strupenosti
 • namen laboratorijskega testiranja strupenosti
 • pozitivne kontrole
 • negativne kontrole
 • priprava vzorcev za testiranje strupenosti
 • referenčna kemikalija
 • izbor organizma za testiranje strupenosti
 • izbor odziva organizma
 • referenčni odzivi organizma
 • prednosti in slabosti testiranja strupenosti z eno vrsto
 • interpretacija rezultatov testov strupenosti

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

vpis v ustrezni letnik študijskega programa