Vsebina predmeta

• Pomen statičnih in dinamičnih lastnosti lesa v nosilnih gradbenih konstrukcijah
• Vplivi na konstrukcije po Evropskem standardu za projektiranje gradbenih konstrukcij EVROKOD 1
• Obremenitev (osnovna obremenitvena stanja, sestavljene obremenitve, NTM diagram)
• Osnove dimenzioniranja lesenih elementov konstrukcij po Evropskem standardu za projektiranje gradbenih konstrukcij EVROKOD 5
• Koncept dimenzioniranja po Metodi mejnih stanj
• Metoda mejnega stanja nosilnosti:
- Projektna obremenitev
- Projektna nosilnost
- Obravnavane obremenitve na primerih s prakse: centrični nateg, centrični tlak z in brez uklona, upogib in upogib z osno silo, strig, torzija ter kombinacija torzije in striga. 
• Metoda mejnega stanja uporabnosti:
- Splošne zahteve 
- Mejno stanje deformacij
- Mejno stanje vibracij
• Nosilnost, togost in razporeditev kovinskih veznih sredstev (vijaki, žeblji, sponke in spone, mozniki)

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo: 
- vpis v ustrezni letnik študijskega programa

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti: 
- prisotnost na vajah,
- opravljene obveznosti pri vajah.