Vsebina predmeta

  • Lahki lesni ploščni kompoziti: zgradba in tehnologija izdelave
  • Lesno – plastični kompoziti: zgradba in tehnologija izdelave
  • Fizikalne, sorpcijske, mehanske lastnosti in zgradba
  • Značilnosti in lastnosti relevantnih za pohištveno in/ali konstrukcijsko uporabo
  • Napake pri izdelavi in uporabi ter njihovo odpravljanje/preprečevanje

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

  • Vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Udeležba na laboratorijskih vajah
  • Kolokvij iz vaj
  • Oddano poročilo praktičnega dela