Vsebina predmeta

 • Pomen zaščite lesa
 • Delitev na preventivno, represivno in naknadno zaščito
 • Biocidna in nebiocidna zaščita lesa
 • Naravna zaščita
 • Konstrukcijska zaščita
 • Biocidna zaščita lesa
 • Tipi biocidnih učinkovin
 • Razvoj biocidnih proizvodov za zaščito lesa
 • Zakonodajne osnove zaščite lesa
 • Vpliv biocidov na zdravje ljudi in okolje
 • Varnostni ukrepi pri ravnanju z biocidi
 • Tehnike preventivne biocidne zaščite lesa
 • Tehnike represivne nebiocidne zaščite lesa
 • Tehnike represivne biocidne zaščite lesa
 • Naknadna zaščita lesa
 • Osnove modifikacije lesa
 • Uvod v protipožarno zaščito lesa

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

 • Vpis v ustrezni letnik študijskega programa/

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Kolokvija iz vaj

Prisotnost na vajah (min 90 % prisotnost).

Oddaja laboratorijskega dnevnika

 

 • Izpita

Opravljen kolokvij

Opravljen seminar