Vsebina predmeta

Fiziološki procesi na ravni rastlinske celice; Regulacija celičnih delitev in rasti celic, koncept polarnosti. Rastlinski meristemi. Pomen za razvoj razvoj korenin in poganjkov, ter rastlinsko biotehnologijo. Kontrola diferenciacije rastlinskh celic in organov. Osnovni mofrogenetski faktorji, genetske osnove, pomen diferencialne ekspresije genov. Pomen hormonov in rastlinskih rastnih regulatorjev za rast in razvoj ter morfogenezo. Zaznavanje dejavnikov iz okolja in njihov pomen za morfogenezo, vpliv svetlobe, fotoreceptorji, temperatura. Ritmi in periodizem, urni mehanizem, regulacija indukcije cvetenja Senescenca ter abscizija kot genetsko programirana procesa. Zaznavanje in  transport signalov. Aplikacije v rastlinski biotehnologiji.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo: vpis v 2. letnik študija.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Predpogoj za opravljanje končnega izpita so opravljene vse obveznosti iz programa, predavanja in laboratorijske vaje.