Vsebina predmeta

Zgodovinski pregled dela z živalskimi celičnimi in tkivnimi kulturami. Oprema in načrtovanje celičnega laboratorija, biološka varnost, GLP, zahteve za delo z GMO v zaprtem sistemu. Značilnosti in posebnosti gojenja živalski celic in vitro, interakcije med celicami. Sestava gojišč, selekcijski markerji, specialna gojišča.  Osnovne tehnike vzdrževanja kultur: priprava primarne homogene kulture, ocena viabilnosti in dinamike rasti,presajanje in subkloniranje celic, , zamrzovanje in arhiviranje živalskih celičnih kultur, vodenje celične banke. Transfekcija živalskih celic, celična diferenciacija, uravnavanje celične diferenciacije, celično gibanje. Primarne kulture tumorskih celic. Karakterizacija  celične linije, preparacija kromosomov, analiza kariotipa. Detekcija in kontrola infekcij kultur.  Pregled najpomembnejših celičnih linij (sesalske, insektske) in njihova uporaba v biotehnoloških procesih.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik študijskega programa.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Prisotnost na vajah (80%), opravljen kolokvij iz vaj, zagovor seminarskih vaj. Pogoj za prijavo k izpitu je opravljen kolokvij iz vaj.