Vsebina predmeta

Osnovna zgradba imunskega sistema (organi, celice, molekule). Definicije pojmov: lastno-tuje, antigen, imunogen, epitop, determinanta; prirojeni – pridobljeni; specifični - nespecifični, humoralni - celični imunski odgovor.  Molekule imunoglobulinske superdružine - zgradba in funkcija. Genetska osnova raznolikosti  protiteles ter mehanizem njihovega nastanka (prepoznavanje, procesiranje, predstavljanje z MHC in prepoznavanje s TCR). Citokini – struktura in regulatorna vloga. Sistem komplementa. Potek imunskega odgovora (primarni, sekundarni; imunski spomin) in končni učinki imunske obrambe (humoralne in celične). Fizikalno-kemične, biokemične in biološko-fiziološke značilnosti protiteles in interakcije antigen-protitelo. Preverjanje imunskega odziva: določanje NO in določanje protiteles: nivo NO, imuno-precipitacija,, imunoelektroforeza, (hem)aglutinacija, inhibicija (hem) aglutinacije, imunofluorescentne in imunoencimske tehnike. Določanje proteinov po Westernu.  Pomen vakcinacije in priprava antigenov za vakcine.  Biotehnološko zanimivi »imunski« produkti.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik študijskega programa.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu je opravljen kolokvij iz vaj. Pogoj za pristop h kolokviju so opravljene vaje (min 80 % prisotnost).