Vsebina predmeta

Etična, pravna in socialna vprašanja uveljavljanja molekularne biologije v mikrobni, rastlinski in živalski biotehnologiji. Zagotavljanje zasebnosti in zaupnosti. Uporaba in zaščita bioloških podatkov.

Avtorstvo, plagijati in falsfikati znanstvenih podatkov, lastništvo znanstvenih podatkov in patentiranje. Delo z živalmi, rastlinami in človekom. Patentiranje molekul, naprav in organizmov. Humane študije. Kontradiktorne študije. Spornost poseganja v genom somatskih in zarodnih celi Regulative in etični principi. Tveganja in koristi.  Oblikovanje farmacevtskih študije, poročila, zarodne celice, kloniranje živali, genski inženiring, gensko zdravljenje, etika v kmetijstvu in okolju, biološka vojna. Izobraževanje in osveščanje javnosti in odnos do okolja.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljena seminarska naloga