Vsebina predmeta

Kemijska sestava grozdja, mošta in vina: ogljikovi hidrati, organske kisline, fenolne in dušikove spojine, mikroelementi, plini (kisik, dušik, ogljikov dioksid).

Uporaba enoloških sredstev: katera, kdaj in zakaj; prednosti in slabosti primarne obdelave mošta.

Novejše tehnološke sheme predelava grozdja; tehnologija pridelave penečih, specialnih vin in vin posebnih kakovosti.

Mikrobiologija vina: kvasovke, plesni in bakterije; sistematika in fiziologija; dodatek starter kultur kvasovk in mlečnokislinskih bakterij; encimski preparati in preparati taninov.

Biokemijske spremembe med alkoholno in jabolčno-mlečnokislinsko fermentacijo: kinetika; primarni in sekundarni metabolni produkti.

Nega mladega vina, načini fizikalno-kemijske in mikrobiološke stabilizacije vina pred stekleničenjem: dovoljene korekture vina; bistrenje, stabilizacija, čiščenje, zorenje in staranje vina; barrique tehnologija; filtracija in stekleničenje; pluta.

Pomankljivosti, napake in bolezni vina: vzroki njihovega nastanka, ukrepi za preprečevanje in načini odpravljanja.

Fizikalno-kemijske analize in mikrobiološka kontrola (HACCP), senzorična analiza vina.

Pogoji za vključitev v delo

a) Pogoj za vključitev v delo je vpis v 2. letnik.

b) Opravljene laboratorijske vaje, opravljena seminarska naloga, sprotni in zaključni kolokvij so pogoji za pristop h končnemu izpitu.