Pomembne informacije in datumi:

  • Erasmus informativni dan: sreda, 22. 12. 2021 ob 13. uri. Dogodek bo potekal online. Povezava do posnetka dogodka>> (Geslo za ogled: Erasmus2022)
  • Erasmus - online vprašanja in odgovori: četrtek, 6. 1. 2021 ob 10. uri in četrtek. 13. 1. 2021 ob 11. uri. Dobimo se na povezavi>>.
  • Rok za prijavo: nedelja, 30. 1. 2022 do 23.59 ure.
  • Način prijave: Prijavo študent odda preko VIS BF in prijavi priloži motivacijsko pismo. Spletno prijavo skupaj z motivacijskim pismom pošljite tudi po elektronski pošti na naslov najkasneje do 30. 1. 2022 do 23.59 ure.

Vsebina popolne prijavne vloge:

  1. izpolnjena spletna prijava v VIS BF,
  2. motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh v slovenskem jeziku.

POMEMBNO: Nepopolne prijave ter prijave, ki bodo oddane po pretečenem roku, ne bodo upoštevane. O izboru bo odločal koordinator za študente na izmenjavi na oddelku oz. študiju (seznam koordinatorjev je dostopen tukaj>>).

Študentska listina Erasmus+

Opisuje vaše pravice in dolžnosti ter vas informira o tem, kaj lahko pričakujete od BF in gostujoče institucije ob posameznem koraku mobilnosti. Dostopna je tukaj>>.

FAQ – Odgovore na pogosto zastavljena vprašanja si lahko pogledate tukaj>>

Erasmus koda Univerze v Ljubljani

SI LJUBLJA01

Kdo se lahko prijavi?

Na Erasmus+ razpis se lahko prijavi študent BF pod naslednjimi pogoji:

  • da ima v celotnem času študija v tujini status študenta na BF,
  • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa ERASMUS ali ERASMUS+.

Merila za ocenjevanje vlog

  • dosedanji študijski uspeh,
  • motivacijsko pismo.

POMEMBNO:

Študentom priporočamo, da se pred prijavo dobro pozanimajo o univerzi kamor si želijo na izmenjavo, o predmetih, ki jih ponujajo za Erasmus študente ter jeziku izvedbe teh predmetov.

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Katarino Rihtaršič ().

 

Razpis ERASMUS+ SMS 2022-2023-slo.pdf

Razpis ERASMUS+ SMS 2022-2023-eng-GB.pdf

Seznam pogodb za razpis.pdf