Septembra 2022 UniAdrion organizira poletno šolo z naslovom UniAdrion Summer School on Sustainable Tourism, Make a difference: How to evaluate the impacts of tourism development on the Adriatic-Ionian Region, ki bo potekala v okviru projekta AI-NURECC PLUS.

Brošuro poletne šole lahko najdete tukaj>> 

Prijave na poletno šolo so omejene, in scier na 30 študentov iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Grčije, Italije, Črne Gore, Severne Makedonije, San Marina, Serbije in Slovenije. Kandidati bodo izbrani na podlagi njihovih življenjepisov, trenutnih raziskav in raziskovalnih/poklicnih interesov. V izbirnem postopku bo upoštevana tudi geografska uravnoteženost.

Poletna šola bo potekala v dveh delih, in sicer:

  • od 5. 9. 2022 do 9. 9. 2022 (online) ter
  • od 12. 9. 2022 do 16. 9. 2022 na Marche Polytechnic University v Anconi v Italiji. 

Izbrani kandidati bodo prejeli štipendijo, ki krije stroške registracije, prehrane v univerzitetni kantini, nastanitev v študentskem domu in kulturnih aktivnosti. Prav tako bodo izbrani kandidati prejeli sredstva za delno kritje stroškov prevoza. 

Prijavo oddate na naslov info@uniadrion.net najkasneje do 28. 7. 2022. Prijavnico najdete htukaj>>.