Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani sklada in na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, v poslovnem času sklada.

Besedilo razpisa za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2022/2023 se nahaja v prilogi

Dodatne informacije so na voljo na e-poštnem naslovu oziroma v poslovnem času sklada v ponedeljek, torek, četrtek od 9.00 do 14.30 ure, ob sredah od 9.00 do 16.00 ure in ob petkih od 9.00 do 13.30 ure, pri Nives Prezelj, telefonska številka 01 434 15 66 ali osebno na naslovu sklada.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 20, SI-1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 434-10-81
faks: +386 (0)1 434-58-99
e- pošta: info@sklad-kadri.si
spletna stran: https://www.srips-rs.si/