EIT Food z razpisom Public engagement proof of Concepts Call 23-25  išče ideje/koncepte/pristope za projekte vključevanja javnosti z velikim potencialom za družbeni učinek 2023-2025.

Prijava do 15.8.2023.

Branding and communication training for Hubs 2023.jpg

Teme, izbrane za preverjanje idejnih rešitev oz. konceptov, morajo podpirati vizijo EIT Food:

 • svet, v katerem ima vsakdo dostop do trajnostne, varne in zdrave hrane ter jo kot tako tudi lahko uživa; z zaupanjem in poštenostjo "od njive do vilice". 

EIT Food si prizadeva doseči štiri cilje delovanja:

 • Izboljšanje pogojev za večje zaupanje javnosti v prehranski sistem
 • Boljše zdravstvene rezultate trenutne prehrane
 • Izboljšanje okoljskega vpliva kmetijskih in živilskih sistemov
 • Omogočanje prehoda na krožno in trajnostno gospodarstvo

Projektne ideje/koncepti/pristopi naj sledijo trem ciljem:

 • povečati ozaveščenost posameznikov pri sprejemanju odločitev (bolj zdravih/bolj trajnostnih)
 • povečati preglednost prehranskega sistema in vključenost vanj
 • vključiti potrošnike v oblikovanje bodočega prehranskega sistema

Proof of Concept omogoča preverjanje ali ideja/koncept/pristop doprinaša predvidevan ugoden učinek na družbo ter ali bi se le-ta v praksi lahko izvedel oz. izvajal.

S tem razpisom EIT Food ponuja priložnost posameznim organizacijam ali manjšim konzorcijem:

 • dovolj časa za testiranje predlagane ideje/koncepta/pristopa
 • dovolj časa za dokazovanje ustreznosti predlagane ideje/koncepta/pristopa
 • ugotovitev za dejansko izvedljivost predlagane ideje/koncepta/pristopa

Faza Proof of Concept se lahko uporabi tudi za oblikovanje modela razširitve za večletni projekt.

Več informacij na: https://www.eitfood.eu/open-calls/accepting-applications-public-engagement-proof-of-concepts-call-23-25