BOSE-Logo

Steiermärkische Sparkasse že nekaj let izvaja program štipendiranja “Best of South-East”, ki je namenjen nadarjenim in ambicioznim študentom iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Makedonije. Cilj programa je ponuditi mednarodno izobraževanje, delovne izkušnje in možnosti usposabljanja, ter olajšati vstop v poklicno življenje prek pripravništva. V program so vključene štiri univerze iz avstrijske zvezne dežele Štajerske, med njimi tudi TU Graz. Študentje morajo v času prijave že imeti opravljene vsaj štiri semestre dodiplomskega študija. 

Program štipendiranja traja 12 mesecev (od septembra 2024 do konca avgusta 2025) in vključuje:

  • celoletno štipendijo na TU Graz (zimski in poletni semester): 1000 € / mesec;
  • 2-mesečno (samoorganizirano) pripravništvo (v juliju in avgustu);
  • intenzivni tečaj nemščine (september 2024 ali februar 2025) ALI tečaj nemščine tekom semestra. 

Pogoji in navodila za prijavo so objavljeni na spletni strani TU Graz>>>

Rok za prijavo: 1. 12. 2023.