Benja Kodrin

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo v ponedeljek, 26. 9. 2022 ob 12. uri v predavalnici B2 Oddelka za biologijo zagovarjala magistrsko delo z naslovom: Vpliv vnosa odpadne vode iz čistilnih naprav na strukturo in delovanje mikrobne združbe v obalnem morskem ekosistemu