Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Mikrobiologija

Mikrobiologija je temeljna naravoslovna in tudi aplikativna veda, ki v zadnjih 20 letih doživlja izredno hiter razvoj. Študij mikrobiologije omogoča razumevanje živega sveta, mikrobnih procesov in človeškemu očesu nevidnih organizmov, ki so ključni za življenje na našem planetu. Program podaja temeljna naravoslovna znanja (matematika, kemija, statistika, biofizika, biokemija, molekularna in celična biologija, bioinformatika) in specifična znanja o mikrobni fiziologiji, genetiki, taksonomiji, biotehnologiji, ekologiji, virologiji, imunologiji in pomenu mikrobov v medicini.

 

MAB01938

 

Mikrobiologi so zaradi multidisciplinarne narave študija zaposljivi na zelo različnih področjih: medicina, farmacija, biotehnologija, živilstvo in okoljevarstvo.

Študij mikrobiologije izvaja skupaj več oddelkov Biotehniške fakultete (Oddelek za mikrobiologijo, Oddelek za biologijo in Oddelek za živilstvo) ter Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Študij vodi Senat oddelka za mikrobiologijo. Administrativno se študij mikrobiologije vodi na lokaciji Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete.

Študij obsega prvostopenjski univerzitetni študijski program Mikrobiologija in drugostopenjski magistrski študijski program Mikrobiologija. Znanstveno področje mikrobiologije je vključeno v interdisciplinarna doktorska študija Bioznanosti in Biomedicina. 

 

ZAKAJ MIKROBIOLOGIJA?

■ Ker odkriva povzročitelje pomembnih bolezni in protimikrobna sredstva ter je omogočila razvoj imunologije, virologije, biokemije, molekularne biologije, celičnih kultur, biotehnologije, bioinformatike, metagenomike in proteomike, 
■ Ker ponuja izbrano kombinacijo temeljnega naravoslovja, splošnih mikrobioloških vsebin in specialističnih znanj ter usmerja študente v mikrobno ekologijo, mikrobno biotehnologijo ali sanitarno-medicinsko mikrobiologijo, 
■ Ker smo s sodelavci odkrili komunikacijo med bakterijami in njihove mehanske povezave,
■ Ker odkrivamo mikroorganizme tam, kjer drugih živih bitij ni, 
■ Ker je diplomant mikrobiologije iskan v številnih strokah: v medicini, farmacevtski industriji, okoljskih čistilnih tehnologijah, agroživilstvu, proizvodnji biogoriv in biomaterialov, izobraževanju, inšpekcijskih in drugih vladnih službah ter na raziskovalnem področju. 

 

MAB01929