Nastja Bizjak Ternik

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo v torek, 27. 9. 2022 ob 15:30 uri v sejni sobi Oddelka za živilstvo zagovarjala magistrsko delo z naslovom: Vpliv zaznavanja kvoruma na sintezo bacilena pri bakteriji Bacillus subtilis