Pia Marija Oblak

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo v četrtek, 13. 10. 2022 ob 15. uri v predavalnici B2 Oddelka za biologijo zagovarjala magistrsko delo z naslovom: Razgradnja plastičnih polimerov s halotolerantnimi glivami