Kandidatka: DENISA RIBARIČ
Študijski program: Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA
Datum in ura: 10. 3. 2023, ob 12:00 uri 
Prostor: ONLINE prek Webex (https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/marjanca.starcic.erjavec) 

Naslov magistrskega dela: Občutljivost izbranih bakterijskih izolatov za razkužila

Člani komisije: 
Predsednica: prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec
Mentorica: doc. dr. Mateja Pirš                    
Recenzentka: doc. dr. Andreja Nataša Kopitar