Kandidat: ALEN RADOLIČ
Študijski program: Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA
Datum in ura: 19. 4. 2023, ob 9:00 uri
Prostor: zbornica Oddelka za zootehniko

Naslov magistrskega dela: Vpliv izbranih rastlinskih izvlečkov na metanogeni potencial in sestavo mikrobioma vampa pri ovcah

Člani komisije: 
Predsednica: prof. dr. Romana Marinšek Logar
Mentor: prof. dr. Gorazd Avguštin
Somentorica: viš. pred. dr. Lijana Fanedl
Recenzentka: prof. dr. Maja Rupnik