Kandidatka: VERONIKA ANA KRALJ
Študijski program: Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA
Datum in ura: 24. 4. 2023, ob 8:30 uri 
Prostor: predavalnica B3 Oddelka za biologijo

Naslov magistrskega dela: Geni za dejavnike virulence in občutljivost za protimikrobne učinkovine sevov bakterije Escherichia coli, izoliranih iz naravnih kopalnih voda

Člani komisije: 
Predsednica: doc. dr. Mateja Pirš
Mentorica: doc. dr. Jerneja Ambrožič Avguštin                 
Recenzentka: doc. dr. Tjaša Danevčič