Kandidatka: PETRA KMETIČ

Študijski program: Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA
Datum in ura: 29. 5. 2023, ob 9:00 uri 
Prostor: predavalnica B3 Oddelka za biologijo (Večna pot 111)

Naslov magistrskega dela: Odkrivanje ortobunjavirusov in flebovirusov v klopih v Sloveniji

Člani komisije: 
Predsednik: viš. znan. sod. dr. Andrej Steyer
Mentorica: akad. prof. dr. Tatjana Avšič Županc
Somentorica: doc. znan. sod. dr. Miša Korva          
Recenzent: prof. dr. Miroslav Petrovec