Kandidatka: MAJA PODOJSTERŠEK
Študijski program: Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA
Datum in ura: 5. 9. 2023, ob 10:00 uri 
Prostor: predavalnica B4 Oddelka za biologijo

Naslov magistrskega dela: Potencial ekstremotolerantnih gliv, osamljenih iz avtomehaničnih delavnic, pri razgradnji izbranih tipov plastike

Članice komisije: 
Predsednica: prof. dr. Romana Marinšek Logar
Mentorica: prof. dr. Nina Gunde-Cimerman
Recenzentka: doc. dr. Tjaša Danevčič