Kandidatka: SARA PETRIN
Študijski program: Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA
Datum in ura: 31. 8. 2023, ob 10:00 uri
Prostor: Seminar II (Medicinska fakulteta UL)

Naslov magistrskega dela: Tvorba citokinov po spodbujanju makrofagov z različnimi sevi streptokokov skupine B

Člani komisije: 
Predsednica: prof. dr. Mojca Narat
Mentorica: doc. dr. Andreja Nataša Kopitar
Recenzent: prof. dr. Alojz Ihan