Kandidatka: MAJA GORŠEK
Študijski program: Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA
Datum in ura: 5. 9. 2023, ob 12:30 uri 
Prostor: predavalnica B4 Oddelka za biologijo

Naslov magistrskega dela: Mikrobna predobdelava ovčje volne za proizvodnjo bioplina

Člani komisije: 
Predsednica: prof. dr. Nina Gunde-Cimerman
Mentorica: prof. dr. Romana Marinšek Logar                   
Recenzent: doc. dr. Rok Mihelič