Kandidatka: REBEKA LEŠNIK
Študijski program: Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA
Datum in ura: 29. 9. 2023, ob 11:00 uri 
Prostor: predavalnica Ro-6 (Oddelek za zootehniko)

Naslov magistrskega dela: Vpeljava različnih metod za obogatitev in detekcijo bakterije Faecalibacterium prausnitzii

Člani komisije: 
Predsednica: doc. dr. Mateja Pirš
Mentor: doc. dr. Tomaž Accetto
Somentor: dr. Aleksander Mahnič
Recenzentka: prof. dr. Maja Rupnik