Kandidatka: EVA URBANČIČ
Študijski program: Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA
Datum in ura: 14. 9. 2023, ob 17:00 uri 
Prostor: predavalnica B3 (Oddelek za biologijo)

Naslov magistrskega dela: Karakterizacija kvasovk rodu Hanseniaspora za potencialno uporabo v pivovarstvu

Člani komisije: 
Predsednica: prof. dr. Nina Gunde-Cimerman
Mentorica: doc. dr. Neža Čadež                  
Recenzent: prof. dr. Uroš Petrovič