Kandidatka: ALENKA PINTAR
Študijski program: Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA
Datum in ura: 27. 11. 2023, ob 9:00 uri 
Prostor: predavalnica B2 Oddelka za biologijo

Naslov magistrskega dela: Analiza viroma klopov vrste Ixodes ricinus v Sloveniji

Člani komisije: 
Predsednik: prof. dr. Miroslav Petrovec
Mentorica: akad. prof. dr. Tatjana Avšič Županc  
Somentorica: znan. sod. dr. Nataša Knap Gašper             
Recenzent: izr. prof. dr. Cene Gostinčar