Kandidatka: BISTRA KRALJ
Študijski program: Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA
Datum in ura: 27. 11. 2023, ob 12:00 uri 
Prostor: vajalnica Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo

Naslov magistrskega dela: Ugotavljanje občutljivosti slovenskih izolatov bakterije Mycoplasma pneumoniae za makrolide z molekularnimi metodami

Članice komisije: 
Predsednica: prof. dr. Eva Ružič Sabljić
Mentorica: izr. prof. dr. Darja Keše             
Recenzentka: izr. prof. dr. Tadeja Matos