Kandidatka: IKA FAZARINC
Študijski program: Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 
Datum in ura: 4.12.2023 ob 13:00
Prostor: sejna soba Oddelka za Živilstvo

Naslov diplomskega/magistrskega dela: Spremljanje izražanja genov s fluorescenčnimi poročevalci v realnem času pri bakterijah Streptomyces spp.

Člani komisije: 
Predsednik: prof. dr. Uroš Petrovič
Mentor: prof. dr. Hrvoje Petković            
Somentor: dr. Peter Mrak                      
Recenzent: izr. prof. dr. Matej Butala