Kandidatka: LANA MUŠIČ
Študijski program: Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA
Datum in ura: 14. 12. 2023, ob 17:00 uri 
Prostor: predavalnica B4 Oddelka za biologijo

Naslov magistrskega dela: Razvoj metode za sledenje medcelične komunikacije bakterije Bacillus subtilis v mikropretočnih napravah

Člani komisije: 
Predsednica: prof. dr. Sonja Smole-Možina
Mentorica: prof. dr. Ines Mandić Mulec     
Somentorica: asist. dr. Katarina Šimunović            
Recenzent: doc. dr. Iztok Dogša