Podelitev priznanj Biotehniške fakultete v letu 2021 (4)

Biotehniška fakulteta Priznanja fakultete podeljuje posameznikom, ki so zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupinam, ki jih sestavljajo ti posamezniki; posameznikom izven fakultete in skupinam, ki jih sestavljajo ti posamezniki ter organizacijam; najboljšim diplomantom dodiplomskega študija in diplomantom podiplomskega magistrskega študija.

 

Priznanja fakultete zaposlenim na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupinam, ki jih sestavljajo ti posamezniki

Priznanja fakultete zaposlenim na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupinam, ki jih sestavljajo ti posamezniki, se podeljujejo za zgledno pedagoško delo, pomembna objavljena znanstvena in strokovna dela, tehnične rešitve, iznajdbe, odkritja in patente, selekcijo in vzgojo novih sort, rastlin in živali, druge vidne dosežke na področju strokovnega dela in v proizvodnji, drugo delo pomembno za razvoj fakultete, krepitev ugleda fakultete in pomembno izboljšanje materialnih možnosti fakultete.


V letu 2021 so Priznanja fakultete prejeli naslednji zaposleni na fakulteti (pedagoški delavci in raziskovalci):

 • prof. dr. Katarina Vogel Mikuš na predlog Oddelka za biologijo;

 

 • doc. dr. Thomas Andrew Nagel na predlog Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire;

Tom Nagel

 

 • prof. dr. Tanja Kunej na predlog Oddelka za zootehniko, Kolegija biotehnologije;

Podelitev priznanj Biotehniške fakultete v letu 2021_Tanja Kunej

 

 • izr. prof. dr. Tomaž Polak na predlog Oddelka za živilstvo.

Tomaž Polak

 

V letu 2021 so Priznanja fakultete prejeli naslednji zaposleni na fakulteti (nepedagoški delavci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki: 

 • mag. Selma Uršula Muhar na predlog Oddelka za živilstvo, Kolegij mikrobiologije.

Selma

 

 • Skupina za razvoj in uvajanje e-učilnice na predlog Oddelka za lesarstvo, ki jo sestavljajo dod. dr. Jože Kropivšek (ki je prejel Priznanje fakultete v imenu skupine), dr. Matej Jošt, Anton Zupančič vsi z Oddelka za lesarstvo, dr. Aleš Kladnik z Oddelka za biologija, doc. dr. Matevž Mihelič z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Matej Šergan z Oddelka za živilstvo;

Skupina e učilnica

 

Priznanja fakultete posameznikom izven fakultete in skupinam, ki jih sestavljajo ti posamezniki

Priznanja fakultete posameznikom izven fakultete in skupinam, ki jih sestavljajo ti posamezniki, se podeljuje za sodelovanje pri pedagoškem delu fakultete, omogočanje izvajanja praktičnega dela študentov pri posameznikih ali v organizacijah, sodelovanje na področju raziskovalnega in strokovnega dela, popularizacijo študija na študijskih področjih fakultete, pomembno izboljšanje materialnih možnosti fakultete in drugo delo pomembno za razvoj fakultete.

V letu 2021 so Priznanja fakultete prejeli naslednji organizaciji: 

 • Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije na predlog Kolegija biotehnologije;

 

 • Nacionalni laboratori za zdravje, okolje in hrano na predlog Kolegija mikrobiologije.

 

Priznanja fakulteta prejmejo diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje

Priznanja fakulteta prejmejo diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje, , ki so v preteklem koledarskem letu zaključili študij in dosegli najvišjo povprečno oceno izpitov in vaj brez diplomskega dela.

V letu 2021 so Priznanja fakulteta prejeli naslednji diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje:

 • Katarina Pegan, univerzitetni študijski program prve stopnje Biologija

Katarina Pegan

 

 • Primož Fabjan, univerzitetni študijski program prve stopnje Biotehnologija 

Primož Fabjan

 

 • Ema Pleško, univerzitetni študijski program prve stopnje Biotehnologija

Ema Pleško

 

 • Svit Brudar, univerzitetni študijski program prve stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri

Svit Brudar

 

 • Žiga Jerman, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Gozdarstvo

Žiga Jerman

 

 • Matic Cuderman, univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo – agronomija

 

 • Matej Ščuka, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Kmetijstvo - Agronomija in hortikultura 

Matej Ščuka

 

 • Tina Šturm, univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo – zootehnika

 

 • Andreja Mulej, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Kmetijstvo – živinoreja

Andreja Mulej

 

 • Jerica Kobal, univerzitetni študijski program prve stopnje Krajinska arhitektura

 

 • Tine Kalač, univerzitetni študijski program prve stopnje Lesarstvo

 

 • Klemen Buh, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Lesarsko inženirstvo

 

 • Sara Petrin, univerzitetni študijski program prve stopnje Mikrobiologija

Sara Petrin

 

 • Belmin Lisičić, univerzitetni študijski program prve stopnje Živilstvo in prehrana

Belmin Lisičić

 

 • Ana Schwarzmann, magistrski študijski program druge stopnje Agronomija

Ana Schwarzmann

 

 • Eva Šajn, magistrski študijski program druge stopnje Biološko izobraževanje

 

 • Tajda Klobučar, magistrski študijski program druge stopnje Biotehnologija

Tajda Klobučar

 

 • Ester Premate, magistrski študijski program druge stopnje Ekologija in biodiverziteta

 

 • Ana Novak, magistrski študijski program druge stopnje Ekonomika naravnih virov

Ana Novak

 

 • Hana Štraus, magistrski študijski program druge stopnje Gozdarstvo in upravlj. gozdnih ekosistemov

 

 • Kristina Ilnikar, magistrski študijski program druge stopnje Hortikultura

Kristina Ilnikar

 

 • Eva Celinšek, magistrski študijski program druge stopnje Krajinska arhitektura

 

 • Maja Nosan, magistrski študijski program druge stopnje Krajinska arhitektura

 

 • Blaž Jemec, magistrski študijski program druge stopnje Lesarstvo

Blaž Jemec

 

 • Zina Ravnik, magistrski študijski program druge stopnje Mikrobiologija

 

 • Janja Skok, magistrski študijski program druge stopnje Molekulska in funkcionalna biologija

 

 • Tina Thaler, magistrski študijski program druge stopnje Prehrana

Tina Thaler

 

 • Zala Brajnik, magistrski študijski program druge stopnje Znanost o živalih

Zala Brajnik

 

 • Petra Česen, magistrski študijski program druge stopnje Živilstvo

Petra Česen

 

Prejemnika priznanj je nagovorila prof. dr. Ines Mandič Mulec, prejemnica Jesenkove nagrade za življensko delo v letu 2020

Podelitev priznanj Biotehniške fakultete v letu 2021_Ines

 

Prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, dekanja Biotehniške fakultete, je podelitev Priznanja zaključila z besedami: »Danes je čas, da vam izkažemo priznanje za vaše uspešno delo, vsak od vas, sem prepričana, si bo v bodoče prizadeval še izboljšati lastne dosežke. In prav to je tisto, kar je največje gibalo razvoja: biti boljši od samega sebe – kot je dejal slavni baletnik Mikhail Baryshnikov: »Ne poskušam plesati bolje od drugih. Samo poskušam plesati bolje od sebe«. Današnji oz. letošnji nagrajenci in nagrajenke ste lahko neskromno ponosni na opravljeno delo, saj ste sami največ prispevali k uspehu. In na tem mestu vsem izrekam priznanje