Obveščamo vas, da bo žalna seja v spomin pokojni dr. Elizabeti Leskovec, redni profesorici v pokoju, v torek, 25. maja 2021 ob 12. uri, v predavalnici A4 Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani, Jamnikarjeva 101. 
 
prodekanja BF za področje agronomije
prof. dr. Helena Grčma