Vabilo_monfort_2_1.jpg

Šola solinarstva_vabilo_končno_1[4]

 

Na Oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete predstavljamo projekt, ki smo ga skupaj s Fakulteto za arhitekturo, Pedagoško fakulteto in Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani ter Zavodom za varstvo kulturne dediščine OE Piran in podjetjem Soline d.o.o. leta 2020 razvili na Biotehniški fakulteti v okviru projekta Po kreativni poti do znanja, sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom. V projektu so sodelovali študentje Oddelka za krajinsko arhitekturo, Oddelka za živilstvo in Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete

Razstavo - predstavitev projekta kot umetniško formo pa smo, ob finančni podpori Sklada Univerze v Ljubljani za umetnost, pripravili skupaj s Fakulteto za arhitekturo in Akademijo za likovno umetnost.