Krkine nagrade_glava


Svet Sklada Krkinih nagrad bo z vidika raziskovalne odličnosti in prepletenosti teme s farmacevtsko industrijo ter v skladu s Krkino razvojno-raziskovalno usmeritvijo izbral najboljše naloge, ki bodo nagrajene s Krkinimi nagradami in priznanji. Pet nalog, ki bodo najbolj drzne, inovativne, odmevne in kakovostne ter hkrati povezane s sodobnimi izzivi generične farmacevtske industrije, bomo nagradili z velikimi Krkinimi nagradami. Izbor nagrajenih nalog bomo objavili v začetku oktobra 2021.

 

Na razpis za Krkine nagrade se lahko prijavijo:

  • kandidati, ki študirajo na 1. stopnji bolonjskega programa oz. so študij končali do dopolnjenega 25. leta;
  • kandidati, ki so študij 2. stopnje bolonjskega programa končali do dopolnjenega 30. leta;
  • doktorandi, ki so študij 3. bolonjske stopnje končali do dopolnjenega 35. leta.

 

Prijava na razpis poteka prek obrazca

Prijavni obrazec je dostopen na povezavi.

Vnesti je potrebno vse zahtevane podatke in priložiti naslednje dokumente oz. datoteke:

  • kratek povzetek naloge v slovenskem in angleškem jeziku, napisan v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani;
  • skenirano podpisano soglasje mentorja in somentorja (gl. vzorec soglasja);
  • raziskovalno nalogo v formatu pdf.

V primeru, da želijo avtorji ali mentorji posameznih prijav študentskih nalog na Krkine nagrade obstoječo prijavo dopolniti s podatki ali podatke v obstoječi prijavi spremeniti morajo to sporočiti do sobote, 25. septembra 2021 na elektronski naslov.


Več informacij na povezavi Razpis za študentske naloge | Krkine nagrade