2-Štipendistke Za ženske v znanosti 2021

Slavnostna podelitev štipendij nacionalnega programa L'Oréal-UNESCO »Za ženske v znanosti« je potekala v torek, 15. junija 2021, kot spletni prenos iz atrija Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Komisija je med kandidatkami izbrala tri štipendistke, zdravnico specializantko ginekologije in porodništva Moniko Sobočan, dr. med., ki raziskuje na področju ginekološke onkologije, dr. Martino Štampar, toksikologinjo, ki raziskuje na področju genetske toksikologije, in Tanjo Šumrada, raziskovalko s področja ekonomike naravnih virov. Mlade raziskovalke je program  na njihovi perspektivni znanstveni poti podprl s štipendijo v višini 5.000 evrov. Nagrado so prejele za odličnost njihovega znanstvenega raziskovanja in ker njihovi uspehi niso pomembni le za znanost, ampak pri svojem raziskovanju delujejo tudi kot vzornice za vsa dekleta, ki se še odločajo za poklic raziskovalke. 

Prisotne je na slavnostni podelitvi najprej pozdravila ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec: »Slovenija s 1. julijem letos za pol leta prevzela predsedovanje EU. Na področju znanosti smo posebno pozornost namenili prav vprašanjem enakosti spolov v znanosti. Sploh prvi dogodek, poimenovan »Genderaction«, ki ga bomo organizirali v četrtek, 8. julija 2021. Z vprašanji enakosti v znanosti se bomo aktivno ukvarjali tudi ob sprejemanju povsem novega zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki ga v obravnavo pošiljamo prav v teh dneh

 

Med tremi prejemnicami nagrade je alumna Biotehniške fakultete dr. Martina Štampar

1-Martina Štampar-001

Dr. Martina Štampar, je na Biotehniški fakulteti na 1. stopnji zaključila univerzitetni študijski program Mikrobiologija, na 2. stopnji pa magistrski študijski program Biotehnologija in bila tudi večletna prizadevna soorganizatorka poletnih šol na Biotehniški fakulteti. V začetku leta, januarja 2021, je uspešno zagovarjala svoje doktorsko delo, v okviru katerega je raziskovala in razvijala novi jetrni in vitro 3D celični model za namen testiranja genotoksične aktivnosti ksenobiotičnih snovi. Razviti modeli lahko znatno prispevajo k razvoju ustreznih ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje vpliva genotoksičnih onesnaževal na zdravje ljudi in druge organizme v okolju. O svojem delu raziskovalke je povedala: »Kot znanstvenica se ukvarjam z najnovejšimi dognanji, delo nikakor ni monotono, udeležuješ se zanimivih konferenc v tujini. So pa tudi slabosti, ki so povezane z zaposlitvenimi zmožnostmi in pomanjkanjem finančnih sredstev za mlade raziskovalce, zaradi česar se mladi težko osamosvojijo

 

Med tremi prejemnicami je tudi Tanja Šumrada mlada razsikovalka na Biotehniški fakulteti

Tanja Šumrada

Tanja Šumrada, ki v okviru doktorskega študija raziskuje vpliv kmetijstva na biodiverziteto in ohranjanje narave v okviru slovenske in evropske kmetijske politike. Skupaj s sodelavci na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani proučuje, kakšne bi bile primerne razvojne rešitve za podeželska območja, s katerimi lahko hkrati dosegamo naravovarstvene, socialne in ekonomske cilje. Vlogo znanstvenika vidi kot neposredno povezano in prepleteno z družbo: »Z vodenjem odprte in z dejstvi podprte razprave smo raziskovalci lahko tudi kot most za dialog med različnimi družbenimi skupinami. Znanstveniki imajo tudi velik pomen za izobraževanje prihodnjih generacij.«
Na nagrado je izjemno ponosen tudi mentor, prof. dr. Emil Erjavec, profesor za področje agrarne ekonomike in politike in vodja programske skupine ekonomika agroživilstva in naravnih virov z Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete: »Tanja je tik pred zaključkom doktorata in pravi primer multidisciplinarnega kandidata, končala je prvostopenjski univerzitetni študijski program Biologija, magisterija na programu Agronomija in programu Poslovodenje in organizacija na Ekonomski fakulteti. Doktorat nastaja na področju politike in ekonomike upravljanja naravnih virov in osrednja tema je varstvo narave ter kmetijstvo in kmetijska politika. Področje raziskuje z različnimi metodami, tako kvalitativnimi kot kvantitativnim metodami in pristopi. Tanja ima odmevne objave, je precej samostojna tudi že pri pridobivanju projektov in izjemno prizadevna. Goreče se ukvarja s tematiko, tako z vidika vprašanj kot z vidika znanosti. Rezultate raziskav je predstavlja tudi že komisarju za okolje v Bruslju, sodeluje in tudi že svetuje vladnim in nevladnim organizacijam v Sloveniji. Kot mentor sem počaščen s pridobljeno nagrado v obliki štipendije

S podelitvijo štipendij se je zaključila tudi obveščevalna kompanija Abeseda znanosti, ki je obeležila 15. let delovanja programa na družbenih omrežjih in z zbornikom »Ženske, ki spreminjajo obraz znanosti«. V zborniku so svoje misli o delu in izzivi razsikovalk delile tudi nagrajenke alumne Biotehniške fakultete in sicer Biserka Bakrač, Erika Jež, Tina Lebar, Luca Lovrečić, Živa Pipan Tkalec, Paula Pongrac Šele, Petra Sušjan, Katja Uršič, Špela Zupančič in Anamarija Žagar. 

Več informacij o dogodku na povezavi 

Slavnostno podelitev si lahko ogledate na povezavi 

Fotografije: Jani Ugrin