Domen Kocjan

študent študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA 

bo 9. 7. 2021 ob 10:00 v prostoru 'B2 - oddelek za biologijo' zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Ugotavljanje količine jedrne DNA izbranih tropskih vrst iz družine kačnikovk (Araceae)

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:    doc. dr. Simona Strgulc Krajšek
Mentorica:       izr. prof. dr. Jasna Dolenc Koce                     
Recenzentka:  doc. dr. Martina Bačič