ana_obr

V okviru priprav sta biološki del vsebin pokrivala asist. Ana Pšeničnik, ki je učencem predstavila vsebine s področja živih sistemov in ekologije, ter asist. Jure Mravlje, ki je pokrival molekularno in celično biologijo ter fiziologijo organizmov. Poleg biologije so učenci poslušali še fizikalne in kemijske vsebine. 

jure_obr

V ponedeljek, po končanih pripravah, so imeli učenke in učenci na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani prvi izbirni test. Na izbirnem testu je bilo za naslednji krog priprav in izbora najuspešnejših izbranih 12 učenk in učencev, ki so skupaj na vseh treh področjih dosegli največje število točk. Naslednje priprave in izbor 6 najboljših učenk in učencev bo potekal konec poletja. Izbrane učenke in učenci bodo Slovenijo zastopalo na IJSO 2021, ki jo letos gostijo Združeni arabskih emirati – žal zaradi trenutne situacije v online obliki. 

Asist. Jure Mravlje, je o pripravah in sodelovanju učencev povedal: »Vsem učencem čestitamo za uspehe, ki so jih že dosegli, tistim, ki so se uvrstili v naslednji krog pa želimo veliko znanja in sreče na drugem izboru ter kasneje na mednarodnem tekmovanju, kjer bodo zastopali slovenske barve!«