Špela Cerar

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA 

bo 9. 9. 2021 ob 10:00 v prostoru 'B4 - oddelek za biologijo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Optimizacija protokolov imunocitokemičnih reakcij za vzorce, shranjene v različnih transportnih medijih in pripravljene s kompletom BD Totalys SlidePrep

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:     prof. dr. Marko Kreft
Mentorica:       izr. prof. dr. Veronika Kloboves Prevodnik                
Recenzent:      prof. dr. Tom Turk