csm_priznanje_posebni_dosezki_studentov_faa86f2aa3__1_.gif

 

Maj Hrovat, študent biotehnologije, in Luka Sinček, študent mikrobiologije, sta priznanje za posebne dosežke študentk in študentov prejela za razvoj novih podjetniških idej ter inovativnih in zdravih  izdelkov s poudarkom na varovanju okolja. V obrazložitvi je zapisano Maj Hrovat, študent biotehnologije, in Luka Sinček, študent mikrobiologije, sta gonilna sila med mladimi podjetniki. Neutrudno oblikujeta nove ideje in izdelke na področju inovativne in zdrave prehrane ter varovanja okolja. Prejela sta že številne prestižne nagrade in ustanovila svoje prvo podjetje.

Martina Podgoršek je priznanje za posebne dosežke študentk in študentov prejela za za obštudijsko udejstvovanje, soorganizirala številne dogodke TEDxUniversityofLjubljana in za aktivno predstavljanje študentov v organih fakultete in univerze. V obrazložitvi je zapisano Martina Podgoršek je z začela že kot študentka prvega letnika mikrobiologije. Od takrat je soorganizirala številne dogodke TEDxUniversityofLjubljana ter aktivno predstavljala študente v organih fakultete in univerze. Skozi študijska leta je sodelovala tudi pri strokovnih projektih s področja mikrobiologije in biotehnologije. Je soavtorica več člankov in posterjev.

Univerza v Ljubljani svoj jubilej praznuje 3. decembra, na dan, ko je v potekalo prvo predavanje v slovenskem jeziku. Najstarejša in največja univerza v Sloveniji svoj jubilej praznuje z organizacijo različnih dogodkov, s katerimi se spomni na najbolj zaslužne v preteklem letu, tako na področju pedagoškega in raziskovalnega dela, sodelovanja za gospodarstvom in ustvarjanja novih tržnih priložnosti ter na drugih področjih. Organizacijo dogodkov, ki so združeni v Tednu Univerze, pa je v letu 2020 spremenila epidemija covid-19. Univerza v Ljubljani je za predstavitev najodličnejših raziskovalnih dosežkov, prejemnic in prejemnikov častnih nazivov, plaket, nagrad in priznanj pripravila posebno spletno stran z nagovorom prof. dr. Igorja Papiča, rektorja Univerze v Ljubljani (na povezavi). 

S prejetimi priznanji, listinami, nagradami, plaketami in nazivi Biotehniška fakulteta ponovno dokazuje, da je pomembna članica Univerze v Ljubljani (na povezavi).