csm_Napovednik_Pia_Marija_Oblak_1f6f2d14fb.gif

 

Na predavanje se je treba predhodno prijaviti, in sicer najpozneje eno uro pred začetkom predavanja na https://bit.ly/3oLK8RB.

Kratka vsebina predavanja
Dandanes si življenje težko predstavljamo brez plastike, saj je prisotna na vsakem koraku. Kljub izjemni uporabnosti pa ima žal precej negativnih posledic na naše okolje. Eden večjih problemov je onesnaževanje planeta s plastičnimi polimeri. Plastika v morskih in kopenskih ekosistemih je zelo stabilna in težko razgradljiva. Vendar je rešitev za tako velik problem mogoče skrita v zelo majhnih organizmih. Bakterije in glive imajo velik potencial za razgradnjo plastike, saj imajo prisotne številne encime, s katerimi bi lahko razgrajevale tudi kompleksne sintetične polimere. Še posebej zanimivo je raziskovanje zmogljivosti ekstremotolerantnih gliv za razgradnjo plastičnih polimerov. Te glive najdemo na najbolj nepričakovanih delih planeta in so prilagojene na rast v prisotnosti različnih vrst stresa (npr. nizke temperature, visoka koncentracija soli…). Na predavanju se bodo udeleženci pobliže spoznali z možnostjo razgradnje plastike s pomočjo mikroorganizmov.

Predstavitev predavateljice Pia Marija Oblak, diplomirana mikrobiologinja in magistrska študentka študija Mikrobiologije na Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Pia Marija Oblak je diplomirana mikrobiologinja, ki študij mikrobiologije trenutno nadaljuje na magistrski stopnji na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. V letu 2019 je s pomočjo ASEF štipendijskega programa obiskala Univerzo v Kaliforniji, Riverside, ZDA, kjer se je pridružila skupini, ki jo vodi prof. Jernej Murn in se s tem tudi podala v bolj biokemijske vode. V sklopu magistrske naloge, ki jo trenutno pripravlja, pa se bo osredotočila na iskanje glivnih encimov, ki bi lahko razgrajevali plastiko.

Serija poljudnoznanstvenih predavanj ASEF mladi umi

Serija poljudnoznanstvenih predavanj ASEF mladi umi želi povezati v tujini pridobljeno znanje mladih z lokalnim okoljem. ASEF se v projektu povezuje z lokalnimi organizacijami v mladinskem sektorju, ki delujejo v krajih, iz katerih prihajajo mladi predavatelji in predavateljice. V okviru tega dogodka se je ASEF povezal s Klubom zgornjesavinjskih študentov.