Sašo Brudar

absolvent študijskega programa:

Univerzitetni študijski program prve stopnje BIOTEHNOLOGIJA  - redni študij

bo 1. 9. 2022 ob 09:15 v prostoru 'ŽS - SEJNA SOBA ODDELKA ZA ŽIVILSTVO' zagovarjal diplomsko delo z naslovom:

Pregled predpisov za zdravljenje s celicami CAR-T in bakteriofagi

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:   izr. prof. dr. Jana Murovec

Mentor:          prof. dr. Aleš Podgornik   

Clanica:

doc. dr. Minja Zorc