Tara Mesarič

absolventka študijskega programa:

Univerzitetni študijski program prve stopnje BIOTEHNOLOGIJA  - redni študij

bo 1. 9. 2022 ob 10:00 v prostoru 'ŽS - SEJNA SOBA ODDELKA ZA ŽIVILSTVO' zagovarjala diplomsko delo z naslovom:

Registrirana zdravila morskega izvora

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:   izr. prof. dr. Jana Murovec

Mentorica:      prof. dr. Kristina Sepčić

Članica:

doc. dr. Minja Zorc